Cinsel Sağlık · Sağlığımız Hakkında · Tıbbi Girişimler

PENİL PROTEZ (MUTLULUK ÇUBUĞU) CERRAHİSİ

TARİHİ GELİŞİM Erkeklerin sertleşme bozukluğu (erektil disfonksiyon) şikayetinin geçmişi insanlık tarihi kadar eskidir. Eski Roma tiyatrolarında cinsel organ üzerine geçirilen deriden yapılma dev penisler genel olarak günümüzde kullanılan penis protezlerinin atası olarak kabul edilmektedir. Kullanışlı olacak şekilde dizayn edilmiş dışarıdan takılan penis protezi ise ilk defa rönesans dönemi cerrahı Ambroise Paree tarafından ortaya atılmıştır. Bu… Continue reading PENİL PROTEZ (MUTLULUK ÇUBUĞU) CERRAHİSİ

Tıbbi Girişimler

İdrar Sondası

İdrar sondası, idrar kesesinde olan idrarın birikime izin vermeyecek şekilde dışarı alınması amacıyla idrar yapılan delikten takılarak idrar kesesine kadar ilerletilen steril lastik bir tüptür. Dışarı alınan idrar, idrar torbası adı verilen özel bir haznede biriktrilir. İdrar sondasının temel amacı idrar kesesinde biriken idrarın dışarı alınmasıdır ve herhangi bir nedenle idrarın böbreklerden idrar kesesine ulaşmasında… Continue reading İdrar Sondası

Kanser · Mesane Kanseri · Sağlığımız Hakkında

Mesane Kanseri

Mesane (idrar kesesi) basit olarak kastan oluşmuş bir balon olarak düşünülebilir. Karın alt seviyesinde leğen kemiği ile çevrelenmiş olarak bulunmaktadır. Mesanenin temel görevi böbreklerden üreter denilen ince borucuklar ile iletilen idrarı depolamak ve sosyal olarak uygun bir zamanda kasılarak bu idrarı dışarı atmaktır. Mesanenin içi ürotelyum olarak adlandırılan ince bir zarla kaplıdır. Bu zarın temel… Continue reading Mesane Kanseri

Tıbbi Girişimler

Sistoskopi Girişimi

Sistoskopi doktorunuzun idrar kesesi (mesane) ve idrar kanalınızın (üretra) içini sistoskop adı verilen özel ince bir alet yardımı ile görüntülemesine verilen isimdir. Sistoskopi muayenehane ortamında ve lokal anestezi altında bile yapılabilecek kolay bir girişim olmasına rağmen çoğunlukla hastanın konforu açısından hafif anestezi altında mikropsuz bir ortam olan ameliyathanede yapılması tercih edilmektedir. Sistoskopi birçok nedenle yapılabilmektedir:… Continue reading Sistoskopi Girişimi