Tıbbi Girişimler

Sistoskopi Girişimi

Sistoskopi doktorunuzun idrar kesesi (mesane) ve idrar kanalınızın (üretra) içini sistoskop adı verilen özel ince bir alet yardımı ile görüntülemesine verilen isimdir. Sistoskopi muayenehane ortamında ve lokal anestezi altında bile yapılabilecek kolay bir girişim olmasına rağmen çoğunlukla hastanın konforu açısından hafif anestezi altında mikropsuz bir ortam olan ameliyathanede yapılması tercih edilmektedir. Sistoskopi birçok nedenle yapılabilmektedir:… Continue reading Sistoskopi Girişimi